Гуми - полезно

Post Reply
Баш Бай Хой
Global Moderator
Posts: 7
Joined: Thu Apr 19, 2012 9:21 pm

Гуми - полезно

Post by Баш Бай Хой » Wed May 02, 2012 11:27 pm

МАРКИРОВКИ НА ГУМИТЕ
guma.png

Обозначения и маркировка на гумата

1. Производител (марка)
2. Маркировка на профила / модел на гумата
3. Широчина на гумата в mm
4. Отношение на височината към широчината в %
5. Радиална конструкция
6. Вътрешен диаметър на гумата в цолове
7. Товарен индекс
8. Скоростен индекс
9. Tubeless (безкамерна гума)
10. * Дата на производство (XX = седмица, X = година, < = 9. декада)
11. Индикатор на износване (Tread Wear Indicator) (1,6 mm)
12. Допълнителна маркировка за гуми с по-висока товаримост
13. Указание за годност през зимата на зимна и целогодишна гума

Източник: Reifenfibel, 1.Auflage 1999, Schweiz
Copyright by Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Michelin, Pirelli
Дименсията на гума (Източник: ADAC)
Техническото изпълнение на гуми е определено от § 36 StVZO (Правилник за движение по пътищата). Според него гумите за МПС са нормирани с европейските разпоредби ECE-R 30. Това важи особено за маркировката на страницата на гумата. Тя дава информация за най-важните данни на гумата. Тя съдържа данни важни и за шофьора - освен това нормата изисква допълнителни обозначения ,като име на производителя (1) и тип гума (2).
Широчина на гумата (3)Задава се в милиметри. (напр. 175 mm). Широчините на сечението на стандартните гуми за МПС достигат от номиналните 125 mm (напр. 125/80 R 12) до около 335 mm (напр. 335/30 R 19). При това се увеличават в 10-mm-стъпки. Необичайни гуми за системи с ново колело (напр. TD-гуми на Dunlop oder TRX- или TDX-гуми на Michelin) имат друга широчинна мярка в милиметри. Широчините достигат от 60 mm до 240 mm. Фактическата широчина се отклонява най-често незначително от номиналните данни, отчасти заради обичайната толерантност на изготвяне, и се променят с няколко милиметра според производителя. Освен това зависи от широчината на джантата, на която е монтирана гумата. Нормирането позволява повечето гуми да се монтират на джанти с различни широчини. Тези разлики във широчините могат да бъдат причина затова, на определени превозни средства да е разрешено да се монтират само гуми на определен производител (маркова обвързаност) или в комбинация с определени джанти, понеже в тези случаи само тези гуми са сигурно употребяеми във всички състояния (следователно и при поставяне на ресори или завъртане на управяващите колела. Дори и употребата на вериги за сняг може да е свързана с определени гуми и широчини на джанти. Трябва да се вземат под внимание указанията в документите на превозното средство и указанията за експлоатация.
Отношение на височината към широчината/Серия ....../50, /60, /70, /80 (4)
Тук става въпрос за отношението на височина към широчина на напречното сечение на гумата в проценти. /50 означава , че височината на гумата е на половината на широчината. С "падащи" числа на отношение страницата на гумата става все по-ниска - типично явление за спортно МПС (225/45...). Специален случай: При гуми с 80 и /82-ра серия ".../80" не беше типично в обозначението - следователно в старите документи може да е написано "155 R 13". При закупуване това съответства вече на "155/80 R 13".
Вид конструкция на гумата (5)
"R" тук означава "Радиална" (Много често се изписва допълнително). Става въпрос за обичайната за днес вид конструкция с радиално наредени каркасови нишки. До 60-те години беше стандартна диагоналната гума. Ако днес се произвеждат за специални случаи (напр. Oldtimer), е написано вместо "R" едно "D" или "-". Указание: Принципно трябва да се монтират само гуми от един вид.. Поставяне на смесени гуми - следователно диагонални и радиални на един автомобил е недопустимо по § 36 на Правилника за движение по пътищата.
Вътрешен диаметър на гумата в цолове (6)Вътрешният диаметър на гумата се определя диагонално от ръбовете на джантата, мярката се задава най-често в цолове ( " ). Употребимите мерки стигат от 10 " до 20 ". Вътрешният диаметър на TD-гуми на Dunlop и TRX-, TDX-гуми или на PAX-системи на Michelin се задават в милиметри. Употребимите диаметри възлизат от 315 mm до 440 mm.
Товарен индекс (Load Index LI) (7)Това е характеристиката за товаримостта на гумата. Към всяка LI-стойност, изобразена в нормирана таблица, се причислява определена товаримост на гумата при предварително зададено въздушно налягане. Например "85" = 515 kg. Монтираните гуми трябва да съответстват поне на посочени в документите на автомобила LI, по-високи стойности са допустими. Допълнително указание "Reinforced" (подсилени). Обозначение на гуми с по-голяма товарна способност (мини-тирове микробуси ванове, джипове... ). Тук също е от значение (съответната висока) LI-характеристика.
Image
Скоростен символ (GSY, и "Скоростен индекс") (8)Това е характерната буква, която посочва най-високата допустима стойност на гумата. Към нея са причислени следните скоростни категории (тук е представена обичайната GSY за МПС-та
tablica.png
tablica.png (6.53 KiB) Viewed 3559 times
Посока на движение
Предимно на гуми с особен конструкция на профила са отпечатани на страницата на гумата обозначения като "Rotation" (въртене), "Drehrichtung" (посока на въртене), "Direction" (посока), в комбинация с стрелка, посочваща посоката.на движение. При монтажа трябва да се обърне внимание на предварително зададената посока на движение и въртене.
Tubeless ("Безкамерна") (9)Гумите за МПС са обикновено „безкамерен” тип. Поставянето на вътрешна гума е не само излишно, но и недопустимо, с някои изключения. В случай на съмнение трябва да се попита производителя. При повреда на гумата със загуба на въздушно налягане тя може да важи като временно подръчно средство.
Дата на производство (10)Досегашната система за кодиране. Последните 3 цифри на така нареченият "DOT"-номер описват датата на производство. Първите две места на знака посочват седмицата на производство, а последната цифра е последното число на годината.Например: 409 =40. седмица 1999. Това с което се занимавахме през 90-те години, се пояснява като цяло с малък триъгълник (вляво до 3-цифровото число).Новото обозначение е от 1.1.2000: Сега 4-цифрен кодов номер. 0100 = 1. седмица 2000.
Индикатор за износване (Treadwear Indicator , "TWI") (11)Навсякъде по страницата на гумата се отпечатано многократно съкращението "TWI" (възможни са и други знаци). Ако посочиш със стрелката, ще видиш, че в тази област профилът не влиза съвсем надълбоко. Причината: При износен до (законно допустимите) 1,6 mm профил се намират тези места, се разпознава по повърхността, че е достигната границата на износване. Не трябва да се стига до там. Изследвания показват, че дори при под около 3 mm сцепляемостта значително намалява, особено при мокрота!
M+S (Зимни гуми/Целогодишни гуми) (13)Целогодишните гуми са обозначени с "M+S", "M+S" или подобни съкращения. С това не само става ясно, че става въпрос за тип гуми със специални изисквания за употреба през зимата. С това е свързано и извънредното правило относно изискваната скоростна класа.
[b]Специално превило в някои европейски страни:[/b]
Ако е предписано "Зимно оборудване" (Ит. Пътен знак), се изискват гуми със символ M+S-Symbol.Особено в Австрия се изисква освен това и дълбочина на профила от минимум 4 mm – екземпляри с по-малък профил важат за летни гуми. Тази наредба не съществува в Германия, но дефакто е много ограничена годността за зимата за гуми с профил под 4mm.

Контролен знак "E":Контролният знак "ECE” се изобразява като E или e, той потвърждава спазването на европейската норма (ECE- R 30). Илюстрация 6: Присъединеното "12" посочва Австрия като контролна страна. Важно:След датата на производство 1.10.98 (40. седмица 98, съответства на DOT-номера 408) тази маркировка на страницата на гумата е задължителна в Европа. Следователно не може да бъдат монтирани гуми на автомобил, произведени след 1.10.98, ако нямат този контролен знак. В рамките Съюза за техническия контрол това бе класифицирано като „тежък недостатък” на автомобила.
Регенерирани гуми
Те носят обозначението "R", "runderneuert", "retread" или "retreaded" (подновени). Датата на регенерат се посочва по същия начин както тази на производството на нови гуми.
Кой различия между талона на автомобила и гумата са разрешени? Отклоняващо се от принципа, че обозначенията в документите на автомобила и тези на гумата трябва да съвпадат, важат следните изключения:
Load Index (товарен индекс) LI: Товарният индекс на монтираната гума може да е по-голяма от посочената в документите на автомобила. Например: талон 165/65 R 13 76 T, маркировка на гума: 165/65 R 13 77 T.
Скоростен символ: Той може да е с "по-висока стойност" от посочения в документите. Например: талон 185/65 R 14 86 H, допустими са гумите с маркировка 185/65 R 14 86 V.
Зимни/Целогодишни гуми: Скоростния индекс трябва да важи за по-ниски максимални скорости, от колкото посочените за летни гуми в документите на автомобила. В такива случай трябва да се сложи етикет с допустимата максимална скорост за M+S-гуми на видимо място за шофьора. Например:в талона 195/65 R 14 89 H (летни гуми), са допустими и гуми с маркировка: 195/65 R 14 89 Q M+S. В такива случаи трябва да се непременно и допустимата максимална скорост на автомобила чрез тази на гумата.
P-гуми (американска класификация, маркировка напр. P 225/60 R 15...). Разрешено е да се употребяват, ако са обозначени със знака ECE-R30, това означава, че Вашето фабрично идентифициране трябва да съответства на представената форма в тази информационна брошура. Ако идентификацията се разминава с тази на ECE-R 30 ab (напр. няма товарен индекс, няма скоростен индекс), производителят трябва писмено да потвърди съответствието на тези гуми с изискванията на нормата ECE. Шофьорът трябва да има това потвърждение винаги със себе си. Ако в документите са посочени "P"-гуми (особено на US-модели), могат да се използват и гуми проверени според ECE-R 30, освен ако с изключение на липсващата буква "P" маркировката на гумата съвпада с тази посочена в талона на автомобила.
ZR- ,VR-гуми. Ако те са посочени в документите на по-стари автомобили, е разрешено да се използват веднага еднакво големи W - гуми (до 270 km/h) с достатъчна товарна способност, ако посочената в талона максимална скорост 260 km/h (Ит. Талон Цифра 6) не се превишава и не са посочени други типове или фабрични обвързаности (цифра 33). В случаи на съмнение трябва да се попита производителя на автомобила респ. на гумата.


10.*
DOT - номер
DOT-№ (Department of Transportation der USA) дава информация за датата на производство. До сега тя беше три цифрена или с (за 90-те години) или без триъгълник (за 80-те години). Първите две цифри поясняваха седмицата на производство, а последната годината. Това се промени от началото на 2000: номерът е четири цифрен, първите две числа поясняват седмицата, а последните две годината. Например: числото 0100 означава производството на гуми в първата седмица на годината 2000.
doto.png
doto.png (36.42 KiB) Viewed 3559 times
ИНДУСТРИАЛНИ ОБОЗНАЧЕНИЯ
tablica2.png
tablica2.png (6.74 KiB) Viewed 3559 times
ФИРМЕНИ ОБОЗНАЧЕНИЯ
tablica3.png
tablica3.png (10.9 KiB) Viewed 3559 times
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА АВТОМОБИЛНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
tablica4.png
tablica4.png (8.2 KiB) Viewed 3559 times
Препоръки :

Начина за определяне на подходящите гуми за вашата кола е - да погледнете в упътването на колата или на при отваряне на някоя от вратите трябва да има написани размерите, които са препоръчителни и налягането което препоръчва производителя. Неспазването на налягането води до неправилно стоене на колата на пътя и преразход на гориво или обратното, в малки граници разбира се но...

Ако искате да слагате джанти и гуми които не са оригинални или ги няма написани в упътването или лепенката с размерите, трябва да спазите задължително диаметъра на колелото с гумата върху джантата с възможно най-голяма точност. За да разберете коя гума е най-подходяща за джантата която сте избрали трябва да сметнете диаметъра а това най-лесно става с калкулаторите които има в интернет. Примерно на http://www.avtogumi.com/ калкулатора. Там се пише оригиналния размер гуми и джанти и отдолу новия. Резултата е колко е разминаването в мм на диаметрите и в показанията на километража.

Накратко последиците от неспазване на фабричните препоръки за размер и налягане в гумите:

Ако караме с неоригинален размер гуми и джанти може да възникнат следните неща:
1. грешно показване на километража(км/ч и изминати км.), получава се от разликата в диаметъра на колелото и по-точно ако диаметъра е по-голям толкова по-малко обороти прави през 1км, от тук идва разминаването.
2. По-големите джанти са по-тежки обикновено от по-малките(освен олекотените скъпи модели) и това увеличава разхода на гориво и намалява пъргавината на колата понеже по-трудно се развъртат и последно - увеличава се разхода на гориво.
3. По-широките гуми се отразяват също на пъргавината и разхода на гориво. Там причината е коефициента на търкаляне и триенето което се получава при движение. Преимуществото им е по-добър контрол над колата. Разлика дават и така наречените енергоспестяващи гуми. Те работят за разхода на базата на сециално разработен каучук и грайфер намаляващ триенето и намаляващ съпротивлението на търкаляне. По този начин пестят гориво, обикновено на такава гума има означение "Energy Saver" или "Fuel Saver" и един съвет от мен - НЕ купувайте втора ръка такива освен ако не са много нови, защото се изпичат повее от другите гуми и стават като пластмасови което води до лошо сцепление с пътя!
4. Не достатъчно напомпани гуми повишават разхода на гориво и ако са доста под препоръчителното е опасно и за самата гума(да не балонира при удар в дупка или ...). Производителите на коли изчисляват колко е най-добре да се напомпят гумите според модела, теглото му, окачването и начина му на работа и т.н.

Надявам се, че информацията ще Ви бъде полезна при избора на гуми!

Баш Бай Хой
Global Moderator
Posts: 7
Joined: Thu Apr 19, 2012 9:21 pm

Re: Гуми - полезно

Post by Баш Бай Хой » Tue May 15, 2012 12:02 am

Гумите на колата ви са единственото нещо, което осигурява контакта, между колата и пътя. Тяхна функция, освен това, е да правят пътуването по комфортно, като в същото време да остават достатъчно издръжливи и да не се износват твърде бързо. Гумите трябва да дават безопасност и контрол при маневрирането.
За да се постигне всичко, описано по-горе, гумите трябва да се конструират внимателно, от комбинация на различни съставни материали. В производството на една автомобилна гума могат да вземат участие до 200 различни материала.
По-долу можете да видите по-подробна схема на конструкцията на автомобилна гума:
Image


Протектора е най-външното, набраздено покритие, което директно контактува с пътя. Каучукът, от който е направен протектора, е проектиран така, че да дава максимално сцепление и да е издръжлив както на триенето с пътя, така и на високата температура, която се създава от това триене.
Каналите в страничните краища на протектора са специално проектирани да отвеждат водата върху пътя встрани от гумата, запазвайки по този начин максимално сцепление с асфалта.
При правенето на гумите се използват различни смеси каучук, за да се постигнат изискванията към гумите за различни цели и условия на шофиране. Например, гумите на състезателните коли са така направени, че да издържат много високи температури, запазвайки сцеплението на колата с пътя, дори и при продължителни във времето натоварвания с висока скорост по пистата. Тези гуми се износват много по-бързо от обикновените конвенционални автомобилни гуми, при които целта е да дават стабилност и сцепление, но и да издържат дълго време и много километри.


Производството на автомобилни гуми се е превърнало в изключително модерна и напредничава технология, за да задоволи желанието на производителите да преминат отвъд границите на постижимото чрез използването на най-новите технологии и материали. Технологичните постижения в света на автомобилните гуми подобряват представянето на колата по много различни начини – намаляват разхода на гориво, подобряват държането на пътя и управлението.
Гуми, които могат да се карат и без налягане в тях
Едно от последните нововъведения в света на автомобилните гуми, са гумите, които могат да се карат и след спукване и спадане на налягането в тях. Те позволяват на колата да продължи да се движи безопасно, макар че налягането в една или всички гуми е спаднало.
Двете основни технологии в тази насока, са подсилените стени на гумите и гумените уплътнения по ръбовете на джантата. Първите могат да се поставят на всяка гума, като подсилват стените, така че гумите да могат да носят тежестта на автомобила, дори и без налягане в тях. Използват се нови по химичен състав каучукови смеси, които не позволяват на автомобилната гума да се повреди при такива случаи, и ви дават добър контрол над колата, намалявайки риска от злополука при шофиране.
Гумените уплътнения по ръбовете на джантата са малко по-прости за обяснение. Те пречат на ръба на джантата да разкъса гумата при движение със спаднала такава. Michelin са пионерите в тази технология.
Най-новата технология представлява залепването на „гума” от твърда пяна, към обикновената гума на колата.
Еко гуми
Каквито и да са екологичните гуми, те имат за цел едно основно нещо – да намалят разхода на гориво, но не за сметка на динамичните показатели на колата.
Гумите с ниско триене при движение по пътя, се правят, като към каучука за направата на протектора се добави силикон. Това намалява триенето при търкаляне, което означава че за въртенето на гумата се използва по-малко енергия. Колкото по-малко енергия се изразходва, толкова по-малко гориво ще използва колата ви.
Статистиката обаче показва, че намаляването на триенето обикновено води да намаляване на сцеплението, особено при мокър път. Това не е нещо, което всички биха приели особено радушно. Еко-гумите решават проблема, като в каучука за протектора се добавя силикон, който подобрява сцеплението при мокър път, но в същото време оставя коефициента на триене при търкаляне нисък.
Какъв е крайния резултат за шофьора? От Michelin твърдят, че Еко гумите могат да ви спестят около 130 лева за година, под формата на икономии от гориво.
Азот
Помпенето на гумите с азот може да изглежда странно, но всъщност точно това правят в автомобилния спорт, и то от години. Азота е напълно безопасен и ако се използва в смес с кислород за помпенето на гумите на колата ви, теоретично ще намали скоростта на изпускането им. Всички гуми леко изпускат налягането си, тъй като кислорода минава през стените на гумата.
Ако гумите ви са напомпани с азот, значи няма да изпускат налягането си, което означава че никога няма да карате с меки гуми. Това със сигурност ще ви спести малко гориво, а може и да подобри сигурността на колата ви. Макар, че все още не е стандартна практика, помпенето на гумите с азот може да се окаже бъдещо в автомобилната индустрия.
Болшинството от автомобилните гуми носят означения, които ги класифицират към отделни групи за товароносимост и максимално допустима скорост.
Например означението “91V”
91 е индекс за максималната товароносимост на всяка отделна гума. В конкретния случай имаме гума, носеща до 615 кг.
V е символ, който причислява гумата към клас, с максимално допустима скорост от 240 км/ч.
Индексът за товароносимост е цифров код, който определя какво тегло може да носи всяка една гума, при скорост, зададена от символа за максимално допустима скорост, при специфични условия. За повече информация вижте таблицата по-долу
Товароносимост Килограми Товароносимост Килограми Товароносимост Килограми
65 290 80 450 95 690
66 300 81 462 96 710
67 307 82 475 97 730
68 215 83 487 98 750
69 325 84 500 99 775
70 335 85 515 100 800
71 345 86 530 101 825
72 355 87 545 102 850
73 365 88 560 103 875
74 375 89 580 104 900
75 387 90 600 105 925
76 400 91 615 106 950
77 412 92 630 107 975
78 425 93 650 108 1000
79 437 94 670
Символът за максимално допустима скорост, дава скоростта, до която гумата може да носи товара, зададен с цифровия код за максимална товароносимост. Значението на различните индекси можете да видите в таблицата по-долу.
Скоростен индекс Приблизително MPH Приблизително KM/H
Q 99 160
R 106 170
S 112 180
T 118 190
H 131 210
V 149 240
VR 131 210
W 168 270
Y 186 300
ZR 149 240

Износване на гумите.
Недостатъчно налягане
Недостатъчното налягане в тази гума е причината външните ръбове да се износят повече от средата на протектора. Възможно е това да е довело и до износване на вътрешното покритие на гумата.
Свръх налягане
Свръх налягането в тази гума е причината средната част на протектора (грайфера) да се износи много повече от страничните ръбове.
Липса на съосие (хоризонтална липса на паралел между колелата, реглаж на предницата)
Това е типичен пример за преждевременно износване на гуми при липса на съосие на предните колела на автомобила (които са били издадени навън или прибрани навътре). Едната страна на протектора се захабява и износва преждевременно.
Отклонение по вертикала, наклон на колелата по вертикала
Прекаления наклона на колелата по вертикала е предизвикал това износване на външния край на протектора на тази гума.
Противозаконно износване
Тази гума е карана доста след като е преминала минимално допустимия праг за дълбочината на протектора.
Край на ресурса
Тази гума вече е достигнала края на ресурса си. Дълбочината на грайфера е под 1,5 милиметра.
Внезапно спиране
Едно внезапно спиране е накарало тази гума почти моментално да се износи, претривайки я през цялата конструкция на гумата и отваряйки дупка, през която да излезе въздуха в гумата.
Разрези
Остри предмети могат да нанесат щети по гумата, които да не подлежат на поправка.
Повреда при удар
Това е пример за повреда, настъпила в следствие на удар по страната на гумата. Балонът означава конкретно място от гумата, на което е нарушена конструкцията ?


Проверки за видими повреди
Често, при качването на бордюри, преминаването през дупки по пътя или през случайно попаднали предмети на пътя, води до разрези, балони или други деформации по гумите.. Ако по гумите ви има някой от тези симптоми, трябва скоро да я провери експерт, защото този род повреди могат да доведат до внезапно спукване.
Добре регулираната предница също е важно условие за дългия живот на гумите ви. Качването на бордюри или преминаването през дупки на пътя влияе върху реглажа, който, ако се развали, може да доведе до бързо или неравномерно изхабяване на гумите. Производителя на автомобила го предава с добър реглаж, но при употреба, той трябва да се проверява редовно за да се избегне преждевременно износване.
Също така, внезапното спиране може да остави така нареченото „плоско петно” върху гумите ви. Това може да бъде друга причина за преждевременна подмяна на гумата. Препоръчително е, ако ви се е наложило да спрете внезапно, след това да проверите състоянието на гумите.


Налягане в гумите
Поддържането на правилното налягане в гумите може да ви помогне да удължите живота на гумите си, да увеличи безопасността в колата и да подобри разхода на гориво. Налягането се измерва според количеството въздух, вкарано в гумата, в BAR или PSI.
Има три основни причини, по които поддържането на правилното налягане в гумите е важно :
1. Първата причина е безопасността – недостатъчно напомпаните гуми могат да прегреят, а прекалено напомпаните могат да влошат управляемостта на автомобила.
2.Втората причина е икономичността – Ниското или високото налягане в гумите скъсява живота им, което значи че ще трябва да ги подменяте по-често. Ниското налягане в гумите увеличава триенето им при търкаляне, което от своя страна увеличава разхода на гориво.
3.Третата причина да поддържате правилното налягане в гумите си е околната среда – Правилното налягане в гумите намалява разхода на гориво. Това може да намали вредните емисии от автомобила ви, сравнени с тези на автомобили с неправилно налягане в гумите, а това е добре за околната среда.
Важно е редовно да проверявате налягането в гумите си. Не винаги спадането на налягането е очевидно, но въздуха от гумите винаги се губи със скорост от около един килограм на месец. При топло време, това количество е даже по-голямо, така че когато температурите са високи е нужно проверките да се правят по-често.
Потърсете препоръчителните стойности за налягането на гумите за вашия автомобил в сервизната книжка, която трябва да имате за него. Ако нямате такава, същата информация обикновена е дадена някъде по лявата предна врата или от вътрешната страна на капака на резервоара.
Винаги проверявайте налягането в гумите, когато самите те са студени. В заключение, ако използвате колата си за пренасянето на по-тежки товари, отново търсете информация за това, какво трябва да бъде налягането в такива случаи.
Ето и една удобна таблица, даваща еквивалентите на налягания в PSI и BAR.
BAR PSI BAR PSI BAR PSI BAR PSI BAR PSI
1.30 bar 17 psi 1.90 bar 27 psi 2.60 bar 37 psi 3.25 bar 47 psi 3.95 bar 57 psi
1.35 bar 18 psi 1.95 bar 28 psi 2.65 bar 38 psi 3.30 bar 48 psi 4.00 bar 58 psi
1.40 bar 19 psi 2.00 bar 29 psi 2.70 bar 39 psi 3.40 bar 49 psi 4.10 bar 59 psi
1.45 bar 20 psi 2.10 bar 30 psi 2.75 bar 40 psi 3.50 bar 50 psi 4.15 bar 60 psi
1.50 bar 21 psi 2.15 bar 31 psi 2.80 bar 41 psi 3.55 bar 51 psi 4.50 bar 65 psi
1.55 bar 22 psi 2.20 bar 32 psi 2.90 bar 42 psi 3.60 bar 52 psi 4.80 bar 70 psi
1.60 bar 23 psi 2.25 bar 33 psi 3.00 bar 43 psi 3.70 bar 53 psi 5.20 bar 75 psi
1.70 bar 24 psi 2.30 bar 34 psi 3.05 bar 44 psi 3.75 bar 54 psi 5.50 bar 80 psi
1.75 bar 25 psi 2.40 bar 35 psi 3.10 bar 45 psi 3.80 bar 55 psi 5.85 bar 85 psi
1.80 bar 26 psi 2.50 bar 36 psi 3.20 bar 46 psi 3.90 bar 56 psi 6.20 bar 90 psi
Аутобокс

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest